מפתח התקציב

נתונים וקבצים

מידע נוסף

שדה ערך
מקור https://github.com/OpenBudget/BudgetKey/blob/master/documentation/UsingTheAPI.md
מחבר (עברית) אדם קריב
דואר אלקטרוני של האחראי על הקובץ אדם קריב
תדירות עדכון לפי צורך / באופן ייזום